Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web choi.vn (“https://choi.vn”) thuộc quyền sở hữucủa Công ty cổ phần Giải trí VGG (VGG Entertainment Jsc,). Xin vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về sử dụng Dịch vụ trước khi sử dụng trang web này hoặc trước khi mở một tài khoản id.vgg.vn (“Tài khoản”), bằng việc đọc trước các thông tin này bạn sẽ ý thức được quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn trướcVGG Entertainment Joint Stock Company, các chi nhánh (với tư cách cá nhân hay tập thể, “chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “VGG”).

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) các dịch vụ cung cấp bởi Trang web và bởi phần mềm khách hàng VGG có sẵn thông qua Trang web, và (c) tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, nội dung, phần mềm lập trình, hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Trang web hoặc các dịch vụ (“Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc làm tăng các dịch vụ cũng thuộc các Điều khoản Thỏa thuận về sử dụng Dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC MỞ TÀI KHOẢN, BẠN ĐÃ BIỂU THỊ SỰ CHẤP THUẬN KHÔNG THỂ THU HỒI LẠI ĐƯỢC CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, BẠN SẼ PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BỐ MẸ HAY NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN VÀ BỐ MẸ CỦA BẠN HAY NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA BẠN PHẢI CHẤP THUẬN CÁC ĐIỂU KHOẢN THỎA THUẬN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.